Barnerett

Det er i forbindelse med tvist om hvem av partene som skal ha daglig omsorg, eller om utstrekningen av samværsretten de fleste konflikter oppstår. Hvem av partene som skal ha daglig omsorg og utstrekningen av samværsretten skal rette seg etter det som er best for barnet.

Hvis foreldrene ikke blir enige er første skritt mekling ved et kommunalt familievernkontor. Deretter mekling i domstolen, med bistand av en barnepsykolog, og til slutt rettssak, med endelig dom.

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS