Erstatnings- og forsikringsrett

Har du vært utsatt for en skade? Kan du ha krav på erstatning?

Disse spørsmålene kan i rettslig forstand være meget komplekse. Vi yter kvalifisert rettslig bistand til skadelidte i forbindelse med personskadesaker. Dette gjelder særlig etter trafikkulykker, men også saker etter yrkesskade og pasientskader. Videre bistår vi ofte i forsikringssaker der private ikke får utbetalt den forsikring de mener å ha krav på etter en skade som faller inn under egen forsikring.

Du har ofte krav på erstatning dersom du er påført skade eller tap. Tap som følge av trafikkulykke, arbeidsulykke, ved feilbehandling eller som følge av vold, vil normalt gi krav på personskadeerstatning.

Du kan også ha krav på erstatning dersom du er påført personskade som følge av andres uaktsomhet.

Vårt firma tilbyr bistand innenfor alminnelig erstatningsrett og forsikringsrett, herunder personskadeerstatning, tingsskadeerstatning, yrkesskadeerstatning og erstatning i kontraktsforhold.

Vår bistand omfatter alle stadier i en erstatningssak; herunder vurdering av ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og erstatningskravet som sådant. Vårt firma innehar også bred og allsidig prosedyreerfaring, og prosederer jevnlig erstatnings- og forsikringssaker for alle rettsinstanser.

 

Vi hjelper deg med å få det du har krav på.

 

 

 

 

 

Gratis svar på spørsmål innen noen timer!

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS