Fast eiendoms rettsforhold

Det kan være mange problemstillinger knyttet til fast eiendom.

Grensetvister og naborettslige spørsmål forekommer ofte.
Det samme gjelder rettsspørsmål knyttet til kjøp, salg og utleie av bolig.
Forkjøpsretter og utvikling av fast eiendom er også områder som ofte kommer opp.

Skal du selge bolig eller eiendom uten å bruke eiendomsmegler kan vi bistå med hjelp til oppgjør og kontrakt.

Utvikling av fast eiendom har også en rekke rettslige problemstillinger som avviker fra ordinært kjøp og salg.

Mangel ved fast eiendom er også et vesentlig tema.
Har du kjøpt bolig med mangel du ikke var klar over? Da kan du i så fall ha krav på prisavslag, erstatning for utgifter i forbindelse med mangelen, og også heving av kjøpet.

Rettighetene som kan utløses av en mangel er prisavslag, erstatning for utgifter i forbindelse med mangelen, og eventuelt heving av kjøpet.

 

Advokat Bakke bistår i saker som gjelder faste eiendommers rettsforhold.

 

Gratis svar på spørsmål innen noen timer!

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS