Pasientskader

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling og påført en pasientskade, har du krav på erstatning.
Pasienten og andre som har lidt tap på grunn av pasientskade, har krav på erstatning når skaden skyldes

a) svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes,

b) teknisk svikt ved apparat, redskap eller annet utstyr som er brukt ved ytelsen av helsehjelp,

c) smitte eller infeksjon, når dette ikke i hovedsak skyldes pasientens tilstand eller sykdom,

d) vaksinasjon, eller

e) forhold som medfører ansvar for helse- og omsorgstjenesten eller helsepersonell etter
alminnelige erstatningsregler.

Hvis vilkårene for erstatning er oppfylte, kan det værer aktuelt å kreve erstatning for utgifter, inntektstap, og
menerstatning.
Søknad om erstatning etter antatt feilbehandling skal sendes Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS