Råd og tips

Forberedelser og tips til første møte med advokat

Å la advokaten bruke tid på å rydde i dine papirer kan bli unødvendig dyrt.
For at både du og advokaten skal få bedre oversikt lønner det seg å sortere dokumenter og hendelser i kronologisk rekkefølge.
Innhent mest mulig informasjon og dokumentasjon selv og lag gjerne en perm med kopier av de relevante dokumentene.
Mest mulig komplette saksopplysninger, både de som taler for og imot saken din, gjør at advokaten din raskere kan vurdere om det er en sak du bør gå videre med.

 

Hva vil det koste å engasjere advokat?

Her er det umulig å gi noen fasit. Prisene vil variere svært mye avhengig av hva som skal gjøres.
Advokatens timepris og tidsbruk per sak er i stor grad med på å påvirke sluttsummen.

Det å sette opp avtaler koster svært lite i forhold til hva man kan spare på å unngå konflikter, for eksempel samboeravtale og testamente.

Følger du rådene gitt i "Forberedelser og tips til første møte" vil dette også kunne være med på å redusere kostnadene.

 

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS