Selskapsrett

Selskapsrett omhandler blant annet regler om selskapets formue og gjeld, etablering, endring og opphør av selskaper, eierskifte og selskapsmedlemmenes rettsstilling.

Selskaper etableres, kjøpes, selges og avvikles. Selskapsrettslige spørsmål oppstår i nærmest alle sammenhenger.
Kanskje trenger du bistand til utarbeidelse av kontrakter, selskapsdokumenter eller aksjonæravtaler som er juridisk korrekte.
Endringer i selskap og selskapsform kan også føre til tvister og pengekrav.

En av våre advokater har lang erfaring innenfor det forretningsjuridiske område og kan yte bistand i forbindelse med selskapsrettslige problemstillinger.

 

Gratis svar på spørsmål innen noen timer!

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS